Montáž

Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečíme kompletnú realizáciu zákazky od vypracovania projektovej dokumentácie, samotnej realizácie, nastavenie ochrán až po dodanie potrebnej technickej dokumentácie, východzej revíznej správy a opakovanej revíznej správy.

 • Inteligentná elektroinštalácia iNELS
 • NN rozvodne
 • Výroba NN rozvádzačov skriňové, nástenné, domové rozvodnice
 • NN prípojky k stavebným objektom
 • Vonkajšia elektroinštalácia
 • Vnútorná elektroinštalácia stavebných objektov
 • Elektroinštalácia výrobných hál
 • Napojenie technologických zariadení a výrobných liniek
 • Verejné osvetlenie, výmena zastaraných svietidiel, montáže nového osvetlenia
 • Vonkajšie a vnútorné osvetlenie
 • Oprava a údržba elektrických zariadení (zmluvná údržba zariadenia v priemyselných podnikoch, v poľnohospodárstve a školách)
 • Poskytujeme dodanie elektroinštalačného materiálu, dopravu a špeciálnu techniku
 • Odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie
 • Rekonštrukcie elektroinštalácií
 • Zapájanie spotrebičov a elektrických strojov

Design by W3layouts