TERMOKAMERA


 • Kontrola stavu eletroištalácií
 • Kontrola stavu mechanických zariedení
 • Kontrola závad solárnych a fotovoltaických panelov
 • Kontrola závad podlahového kúrenia
 • Kontrola závad stenového stropného kúrenia
 • Kontrola stavu chladiacich a mraziacich boxov
 • Kontrola stavu motorových vozidiel
 • Meranie tepelných únikov.
 • Kontrola tepelných izolácií budov
 • Kontrola tesnosti okien a dverí
 • Kontrola závad izolácií potrubí
 • Monitoring teploty zvierat
 • Termografické merania objektov
 • Poradenstvo

Design by W3layouts